• Tiger
  • Flower
  • Butterfly

Aktuelnosti

Upis je u toku!

Pripremite se za budućnost. Cambridge Academy vrši upis novih polaznika za sve strane jezike...

Konkurišite kod nas!!!

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV. Možda ćete baš Vi biti sledeći profesor stranog jezika u našoj školi.

Vrtići

Centar za strane jezike CAMBRIGDE ACADEMY d.o.o. organizuje nastavu engleskog jezika u predškolskim ustanovama već duži niz godina. Nastava se vrši isključivo od strane profesora engleskog jezika i književnosti i obuhvata polaznike uzrasta od 4 do 6,5 godina.

Plan i program je prilagođen uzrastu dece i nivoima stečenog znanja u proteklom periodu. S tim u vezi, nastava se realizuje po grupama, formiranim na osnovu navedenih kriterijuma, dva puta nedeljno po 30 minuta, tako da je svakoga meseca planirano da se održi 8 časova.

Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost predavača svakom učeniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nastava se organizuje za sve uzraste- predškolski, školski, srednjoškolski, kao I za odrasle. Organizujemo ulazna testiranja radi lakšeg utvrdjivanja nivoa znanja polaznika.

Udžbenik koji se u nastavi koristi je udžbenik izdavačke kuće Oxford University Press Cookie and friends (autor VanessaReilly), kao i udžbenik koji je izdala naša škola Learn English with Tummy.

Ovaj nivo učenja jezika uzima u obzir razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti kod dece ovog uzrasta, kao i njihova interesovanja. Kao polaznu tačku u našem radu uzimamo ljubav koju deca gaje prema pesmicama, igrama, pričama, bojenju i crtanju, kao i isecanju.

Rad sa decom je u potpunosti u skladu sa razvojnim mogućnostima dece i njihovim potrebama, uz uvažavanje principa postupnosti i sistematičnosti, kroz odgovarajuće sadržaje, metode i oblike rada.

Deca su radoznala, zainteresovana su za ovakav vid nastave, koja je osmišljena i prilagođena njihovom uzrastu. Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na ostale.

Cena na mesečnom nivou iznosi 1350 RSD i fiksna je tokom celog perioda realizacije nastave.

Centar za strane jezike "CAMBRIGDE ACADEMY" d.o.o. nudi posebne pogodnosti u radu:

o   Porodicama sa dvoje dece, gde su oba deteta polaznici nastave engleskog jezika, nudimo popust od 30% za drugo dete;
o   Porodicama sa troje dece, gde su sve troje dece polaznici nastave engleskog jezika, nudimo besplatan tečaj za treće dete;
o    Na kraju školske godine organizuje se javni čas na kojem će deca, koja su uspešno završila tečaj engleskog jezika dobiti sertifikat;
o    Dva časa u toku meseca su besplatna;
o    Ukoliko je dete pohađalo 3-4 časa u toku meseca, plaća se 50% od pune cene;
o    Ukoliko je dete pohađalo 5 i više časova, plaća se puna cena.